βαρδῆν

βαρδῆν· τὸ βιάζεσθαι γυναῖκας (Ambrac.), Hsch.; cf. [full] βαρδίσαγνος· ὁ τὰς γυναῖκας βιαζόμενος, Suid., Zonar.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • mer-5, merǝ- —     mer 5, merǝ     English meaning: to rub, wipe; to pack, rob     Deutsche Übersetzung: “aufreiben, reiben” and “packen, rauben”     Material: O.Ind. mr̥ṇüti, mr̥ṇati “raubt”, ü marī tár “Rauber”, ámr̥ṇat “raubte”, malí mlu “Rauber; but… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.